Tour with Apecar on Trasimeno LakeTour with Apecar on Trasimeno Lake, for 2/3 people from € 120,00 to € 140,00 (full day)